Giá Cá mè vinh

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá mè vinh giống (300 con/kg) Cá mè vinh giống (300 con/kg) 95.000 đ/kg 04-03-22