Giá Cá sát sọc

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá sát sọc tại ao Cá sát sọc tại ao 120.000 đ/kg 11-01-23