Giá Cá sát sọc

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá sát sọc tại ao Cá sát sọc tại ao 90.000 đ/kg 28-01-22