Giá Tôm càng xanh

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 240.000 đ/kg 21-04-23
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 150.000 đ/kg 03-01-22
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 180.000 đ/kg 16-05-23