Giá Tôm càng xanh

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 155.000 đ/kg 01-04-22
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 150.000 đ/kg 03-01-22
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 220.000 đ/kg 30-11-22