Giá Tôm càng xanh

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 160.000 đ/kg 22-01-24
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 200.000 đ/kg 25-01-24
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 180.000 đ/kg 25-01-24