Giá Tôm càng xanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 160.000 /kg 01-12-21
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 150.000 /kg 01-12-21
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 140.000 /kg 01-12-21