Giá thủy sản tại Bến Tre

Ngày 12-08-2022

Ngày 07-08-2022

Ngày 02-08-2022

Ngày 01-08-2022

Ngày 25-07-2022

Ngày 18-07-2022

Ngày 11-07-2022

Ngày 07-07-2022

Ngày 04-07-2022