Giá Tôm càng xanh tại ao

Tôm càng xanh tại ao giá: 220.000 đồng/kg, cập nhật ngày 09-01-2013, giảm -40.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 09-01-2013 220.000 đ -40.000
Ngày 06-08-2012 260.000 đ 30.000
Ngày 14-06-2012 230.000 đ 50.000
Ngày 05-03-2012 180.000 đ 0 --