Giá Tôm càng xanh tại ao

Tôm càng xanh tại ao giá: 230.000 đồng/kg, cập nhật ngày 14-06-2012, tăng 50.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 14-06-2012 230.000 đ 50.000
Ngày 05-03-2012 180.000 đ 0 --