Giá Cá rô tại ao

Cá rô tại ao giá: 22.000 đồng/kg, cập nhật ngày 21-08-2013, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 21-08-2013 22.000 đ
Ngày 04-08-2013 22.000 đ -6.000
Ngày 15-06-2013 28.000 đ -7.000
Ngày 21-02-2013 35.000 đ 0 --

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!