Giá Thức ăn tôm thẻ chân trắng

34.200 đồng/kg

Thức ăn tôm thẻ chân trắng giá 34.200 đồng/kg cập nhật ngày 06-12-2021, giảm 7.200 đồng so với lần trước.

Thức ăn tôm thẻ hôm nay giá 28.000 đồng/kg loại Thức ăn tôm thẻ chân trắng ghi nhận từ ngày 23-09-2021 bởi DuyenhaiMekong tại khu vực Trà Vinh.

Giá cả thỏa thuận thêm
Thức ăn tôm thẻ chân trắng

Biểu đồ thống kê giá Thức ăn tôm thẻ chân trắng theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Thức ăn tôm thẻ chân trắng

06/12/2021 34.200 đ 7.200 Tepbac
08/11/2021 41.400 đ 6.300 Tepbac
23/09/2021 28.000 đ DuyenhaiMekong Trà Vinh Giá cả thỏa thuận thêm
14/07/2021 80.000 đ tana1979 Cà Mau
14/07/2021 100.000 đ lhh.dev.97 Cà Mau
21/06/2019 115.000 đ lehonghaibndc Bình Dương

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!