Giá Cá thát lát còm

36.000 đồng/kg

Cá thát lát còm giá 36.000 đồng/kg cập nhật ngày 22-10-2021, giảm 2.000 đồng so với lần trước.

Cá thát lát hôm nay giá 39.000 đồng/kg loại Cá thát lát còm ghi nhận từ ngày 22-10-2021 bởi giacadongthap1 tại khu vực Đồng Tháp.

Cá thát lát còm

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá thát lát còm

22/10/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/10/2021 36.000 đ 2.000 Tepbac
21/10/2021 37.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
21/10/2021 38.000 đ 1.000 Tepbac
20/10/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/10/2021 39.000 đ Tepbac
19/10/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
18/10/2021 40.000 đ 1.000 Tepbac
18/10/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
16/10/2021 41.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 41.000 đ Tepbac
15/10/2021 42.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
14/10/2021 41.000 đ Tepbac
13/10/2021 42.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
13/10/2021 42.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
13/10/2021 41.000 đ 1.000 Tepbac
12/10/2021 42.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
12/10/2021 42.000 đ Tepbac
11/10/2021 43.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
10/10/2021 43.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
10/10/2021 42.000 đ 2.000 Tepbac
09/10/2021 40.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
09/10/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/10/2021 40.000 đ 1.000 Tepbac
08/10/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
08/10/2021 41.000 đ Tepbac
07/10/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
07/10/2021 41.000 đ Tepbac
06/10/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
06/10/2021 41.000 đ 1.000 Tepbac
05/10/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
04/10/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
01/10/2021 42.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
28/09/2021 42.000 đ 2.000 Tepbac
20/09/2021 43.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
20/09/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
31/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Đồng Tháp Size: 330g/con
30/08/2021 45.000 đ LELINH Hậu Giang Size: 330g/con
29/08/2021 45.000 đ LELINH Hậu Giang Size: 330g/con
28/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Hậu Giang Size: 300-500g/con
27/08/2021 45.000 đ LELINH Hậu Giang Size: 300-500gr/con
25/08/2021 46.000 đ Hoaian-tepbac An Giang +-500đ, tùy khu vực, cá đẹp xấu
24/08/2021 45.500 đ LELINH Đồng Tháp +-500đ, tùy khu vực, cá đẹp xấu. Size: 330gr/con
23/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Hậu Giang Size: 300-500gr/con
21/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Hậu Giang Size: 300-500gr/con
11/08/2021 44.000 đ Tepbac
29/07/2021 44.000 đ 5.000 Tepbac
21/07/2021 39.000 đ Tepbac
15/07/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
28/06/2021 40.000 đ Tepbac
24/06/2021 40.000 đ Tepbac
22/06/2021 40.000 đ Tepbac
16/06/2021 40.000 đ 500 Tepbac
10/06/2021 40.500 đ 500 Tepbac
04/06/2021 40.000 đ 2.500 Tepbac
26/05/2021 42.500 đ 500 Tepbac
25/05/2021 42.000 đ 2.000 Tepbac
20/05/2021 44.000 đ 1.000 Tepbac
18/05/2021 43.000 đ 1.000 Tepbac
17/05/2021 42.000 đ 1.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!