Giá Cá lăng 1,2 cm

Cá lăng hôm nay giá 60.000 đồng/con loại Cá lăng 1,2 cm ghi nhận từ ngày 28-03-2022 bởi 0942075272 tại khu vực Tuyên Quang.

Cá lăng 1,2 cm

Biểu đồ thống kê giá Cá lăng 1,2 cm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá lăng 1,2 cm

19:09:05 28-03-2022 60.000 đ 0942075272 Tuyên Quang
06:08:39 24-06-2016 2.600 đ Tepbac
19:18:49 06-04-2016 2.600 đ 100 Tepbac
14:02:27 01-10-2015 2.500 đ Tepbac
07:48:02 15-08-2015 2.500 đ 100 Tepbac
19:56:00 15-06-2015 2.400 đ 100 Tepbac
09:18:02 31-05-2015 2.500 đ 100 Tepbac
22:37:21 06-05-2015 2.400 đ 100 Tepbac
12:48:09 05-05-2014 2.500 đ Tepbac
23:32:51 18-04-2014 2.500 đ Tepbac
10:59:06 01-04-2014 2.500 đ 500 Tepbac
11:43:29 26-02-2014 3.000 đ Tepbac
19:31:40 09-02-2014 3.000 đ Tepbac
21:31:59 19-01-2014 3.000 đ Tepbac
07:00:09 31-12-2013 3.000 đ Tepbac
08:20:00 27-11-2013 3.000 đ Tepbac
09:52:04 10-11-2013 3.000 đ Tepbac
22:31:24 30-10-2013 3.000 đ Tepbac
18:40:48 13-10-2013 3.000 đ Tepbac
18:58:57 02-10-2013 3.000 đ Tepbac
19:45:51 11-09-2013 3.000 đ Tepbac
14:35:49 09-07-2013 3.000 đ Tepbac
11:10:51 24-12-2012 3.000 đ Tepbac
11:52:21 05-03-2012 3.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!