Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 124.000 đồng/kg, cập nhật ngày 06-09-2019, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-09-2019 124.000 đ
Ngày 29-08-2019 124.000 đ
Ngày 23-08-2019 124.000 đ 4.000
Ngày 13-08-2019 120.000 đ 4.000
Ngày 08-08-2019 116.000 đ 3.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!