Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 135.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-02-2019, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 12-02-2019 135.000 đ MAX
Ngày 28-01-2019 135.000 đ
Ngày 17-01-2019 135.000 đ 5.000
Ngày 11-01-2019 130.000 đ
Ngày 02-01-2019 130.000 đ
Ngày 25-12-2018 130.000 đ
Ngày 18-12-2018 130.000 đ
Ngày 13-12-2018 130.000 đ 4.000
Ngày 03-12-2018 126.000 đ
Ngày 27-11-2018 126.000 đ -5.000
Ngày 21-11-2018 131.000 đ
Ngày 12-11-2018 131.000 đ
Ngày 06-11-2018 131.000 đ 4.000
Ngày 24-10-2018 127.000 đ 1.000
Ngày 19-10-2018 126.000 đ 1.000
Ngày 11-10-2018 125.000 đ
Ngày 04-10-2018 125.000 đ
Ngày 28-09-2018 125.000 đ -1.000
Ngày 20-09-2018 126.000 đ
Ngày 13-09-2018 126.000 đ
Ngày 05-09-2018 126.000 đ 4.000
Ngày 31-08-2018 122.000 đ 7.000
Ngày 27-08-2018 115.000 đ
Ngày 20-08-2018 115.000 đ 3.000
Ngày 15-08-2018 112.000 đ MIN
Ngày 07-08-2018 112.000 đ
Ngày 27-07-2018 112.000 đ -1.000
Ngày 16-07-2018 113.000 đ 1.000
Ngày 09-07-2018 112.000 đ -1.000
Ngày 11-06-2018 113.000 đ 0 --