Giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

70.000 đồng/kg

Cá mè vinh giống (300 con/kg) giá 70.000 đồng/kg cập nhật ngày 17-01-2022, giảm 15.000 đồng so với lần trước.

Cá mè vinh hôm nay giá 80.000 đồng/kg loại Cá mè vinh giống (300 con/kg) ghi nhận từ ngày 20-01-2022 bởi Huynhdang tại khu vực Đồng Tháp.

Cá mè vinh giống (300 con/kg)

Biểu đồ thống kê giá Cá mè vinh giống (300 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

20/01/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/01/2022 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
17/01/2022 70.000 đ 15.000 Tepbac
11/01/2022 115.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
07/01/2022 85.000 đ 3.000 Tepbac
24/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22/12/2021 82.000 đ 2.000 Tepbac
21/12/2021 80.000 đ Tepbac
18/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/12/2021 80.000 đ Tepbac
11/12/2021 80.000 đ Tepbac
10/12/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
09/12/2021 80.000 đ 10.000 Tepbac
08/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/12/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
01/12/2021 70.000 đ Tepbac
28/11/2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
27/11/2021 70.000 đ 5.000 Tepbac
20/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/11/2021 65.000 đ 10.000 Tepbac
19/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 75.000 đ 20.000 Tepbac
13/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/11/2021 95.000 đ Tepbac
06/11/2021 95.000 đ Tepbac
05/11/2021 95.000 đ Tepbac
03/11/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
02/11/2021 95.000 đ Tepbac
30/10/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
29/10/2021 95.000 đ Tepbac
27/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
25/10/2021 95.000 đ 10.000 Tepbac
24/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/10/2021 85.000 đ Tepbac
21/10/2021 85.000 đ Tepbac
19/10/2021 85.000 đ Tepbac
18/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 85.000 đ 85.000 Tepbac
15/10/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
10/10/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
09/10/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
04/10/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp size 120-150 con/kg
25/09/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp Size 120-150
14/09/2021 60.000 đ Huynhtien Tiền Giang
28/08/2021 60.000 đ Huynhtien Tiền Giang Size: 500con/kg. Liên hệ: 0779 799 697 (Anh Tiên)
26/08/2021 55.000 đ Huynhtien Tiền Giang Liên hệ: 0779 799 697 (Anh Tiên)

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!