Giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

Cá mè vinh hôm nay giá 126.000 đồng/kg loại Cá mè vinh giống (300 con/kg) ghi nhận từ ngày 30-07-2022 bởi hoangdu tại khu vực Sóc Trăng.

Cá mè vinh giống (300 con/kg)

Biểu đồ thống kê giá Cá mè vinh giống (300 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

30/07/2022 126.000 đ hoangdu Sóc Trăng
06/07/2022 190.000 đ 5deptv Trà Vinh
30/03/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22/02/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
26/01/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/01/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/01/2022 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
11/01/2022 115.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
10/12/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/12/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
28/11/2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
13/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/11/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
30/10/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
27/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
15/10/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
10/10/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
09/10/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!