Bảng giá từ 0364657557

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 34.000 /kg 26-08-2022