Bảng giá từ 0366240007

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 35.000 /kg 18-10-2023