Bảng giá từ 0949663445

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 40.000 /kg 01-05-2024