Minh rô

Minh rô

Điện thoại : 0978897997

Địa chỉ : Phú tân

Cá lóc

Bảng giá từ Minh rô

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại ao 28.000 /kg 10-01-2022