Thảo

Thảo

Điện thoại : 0973005661

Địa chỉ : Tp Hồ Chí Minh

Mua thẻ khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Thảo

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 70.000 /kg 02-08-2021