Bảng giá từ AnbinhBiochemistry

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 150.000 /kg 19-08-2021
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 40.000 /kg 24-08-2021
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 35.000 /kg 30-08-2021
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 19.000 /kg 02-09-2021
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 180.000 /kg 07-09-2021
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 45.000 /kg 29-10-2021
Giá cá trôi tại ao Giá cá trôi tại ao 18.000 /kg 29-10-2021
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 35.000 /kg 29-10-2021
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 28.000 /kg 29-10-2021
Cá mè hoa tại ao Cá mè hoa tại ao 14.000 /kg 29-10-2021