Bảng giá từ Annie.

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 21.000 /kg 25-07-2021