Bảng giá từ B1901017

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 /kg 25-10-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 123.000 /kg 25-10-2021
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 36.000 /kg 29-11-2021