Nghĩa

Nghĩa

Điện thoại : 0782810853

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua các loại cá khu vực Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Bảng giá từ Nghĩa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại ao 26.000 /kg 26-12-2021
Cá trê vàng tại ao 40.000 /kg 11-01-2022
Cá rô tại ao 27.000 /kg 11-01-2022
Cá he thịt tại ao 52.000 /gram/con 26-01-2022
Cá lóc đồng 85.000 /kg 22-02-2022
Cá trê lai tại ao 16.000 /kg 30-03-2022