Chí Nghĩa

Chí Nghĩa

Điện thoại : 0352881161

Địa chỉ : Bạc Liêu

Chuyên thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Chí Nghĩa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 /kg 22-03-2022
Tôm sú 30 con (ao) 230.000 /kg 22-03-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 22-03-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 111.000 /kg 25-07-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 22-11-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 /kg 22-11-2022