Chí Nghĩa

Chí Nghĩa

Điện thoại : 0352881161

Địa chỉ : Bạc Liêu

Chuyên thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Chí Nghĩa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 360.000 /kg 25-12-2023
Tôm sú 30 con (ao) 220.000 /kg 25-12-2023
Tôm sú 40 con (ao) 130.000 /kg 25-12-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 109.000 /kg 14-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 14-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 91.000 /kg 14-01-2024