Chí Nghĩa

Chí Nghĩa

Điện thoại : 0352881161

Địa chỉ : Bạc Liêu

Chuyên thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Chí Nghĩa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 /kg 09-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 165.000 /kg 09-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 09-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 90.000 /kg 05-07-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 83.000 /kg 05-07-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 78.000 /kg 05-07-2023