Đặng Minh Nhật

Đặng Minh Nhật

Điện thoại : 0358206954

Địa chỉ : Mỹ Xuyên

Thu mua tôm thẻ chân trắng, tôm sú đập đá, oxy khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Đặng Minh Nhật

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 01-08-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 06-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 104.000 /kg 14-09-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 350.000 /kg 14-09-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 14-09-2022