Đặng Minh Nhật

Đặng Minh Nhật

Điện thoại : 0358206954

Địa chỉ : Mỹ Xuyên

Thu mua tôm thẻ chân trắng, tôm sú đập đá, oxy khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Đặng Minh Nhật

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 300.000 /kg 27-04-2023
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 /kg 27-04-2023
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 27-04-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 97.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 81.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 77.000 /kg 02-06-2023