Bảng giá từ Dangthuw

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 03-04-2024