Đình Nan

Đình Nan

Điện thoại : 0787680009

Địa chỉ : Bến Tre

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Bình đại, Ba Tri

Bảng giá từ Đình Nan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 27-12-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 115.000 /kg 27-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 138.000 /kg 14-01-2022