Đình Nan

Đình Nan

Điện thoại : 0787680009

Địa chỉ : Bến Tre

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Bình đại, Ba Tri

Bảng giá từ Đình Nan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 15-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 15-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 15-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 94.000 /kg 15-05-2022