Bảng giá từ DuyenhaiMekong

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Thức ăn tôm thẻ chân trắng Thức ăn tôm thẻ chân trắng 28.000 /kg 23-09-2021