Hồ nam

Hồ nam

Điện thoại : 0968887884

Địa chỉ : Phú tân

An giang

Bảng giá từ Hồ nam

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá thát lát còm 56.000 /kg 11-03-2022
Cá lóc nuôi tại ao 29.500 /kg 02-04-2022