Huỳnh Đẳng

Huỳnh Đẳng

Điện thoại : 0795416146

Địa chỉ : Đồng tháp

Chuyên cung cấp cá giống các loại (sặc rằn, mè vinh, chốt, tai tượng, điêu hồng,...)

Bảng giá từ Huỳnh Đẳng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Ốc bươu 36.000 /con/kg 24-10-2021
Cá sặc rằn bột 85.000 /10 con 30-10-2021
Cá sặc rằn tại ao 90.000 /kg 12-11-2021
Cá tra tại ao 20.000 /kg 16-11-2021
Cá thát lát còm 42.000 /kg 03-12-2021
Cá sặc rằn giống 95.000 /kg 30-03-2022
Cá mè vinh giống (300 con/kg) 80.000 /kg 30-03-2022