Phú Cường

Phú Cường

Điện thoại : 0944926131

Địa chỉ : Cà Mau - Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại

Bảng giá từ Phú Cường

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 /kg 11-11-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 11-11-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 11-11-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 01-02-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 01-02-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 88.000 /kg 01-02-2024