Lê Toàn

Lê Toàn

Điện thoại : 0915434635

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Lê Toàn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 380.000 /kg 06-06-2022
Tôm sú 30 con (ao) 280.000 /kg 06-06-2022
Tôm sú 40 con (ao) 220.000 /kg 06-06-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 /kg 29-06-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 29-06-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 29-06-2022