Lê Toàn

Lê Toàn

Điện thoại : 0915434635

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Lê Toàn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 21-08-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 94.000 /kg 21-08-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 /kg 21-08-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 21-08-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 21-08-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 21-08-2022