Lê Toàn

Lê Toàn

Điện thoại : 0915434635

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Lê Toàn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 235.000 /kg 06-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 213.000 /kg 12-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 173.000 /kg 12-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 25-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 /kg 25-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 25-11-2021