Phú Cường

Phú Cường

Điện thoại : 0944926131

Địa chỉ : Cà Mau - Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại

Bảng giá từ Phú Cường

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 210.000 /kg 21-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 21-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 145.000 /kg 21-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 93.000 /kg 29-07-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 81.000 /kg 29-07-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 73.000 /kg 29-07-2023