Lê Toàn

Lê Toàn

Điện thoại : 0915434635

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Lê Toàn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 /kg 09-12-2022
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 /kg 09-12-2022
Tôm sú 40 con (ao) 145.000 /kg 09-12-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 09-03-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 115.000 /kg 09-03-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 09-03-2023