Minh Thái

Minh Thái

Điện thoại : 0908494363

Địa chỉ : Trà Vinh

Thu mua tôm sú, thẻ khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Minh Thái

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 93.000 /kg 13-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 /kg 08-11-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 370.000 /kg 24-01-2024
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 /kg 24-01-2024
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 24-01-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 24-01-2024