Minh Thái

Minh Thái

Điện thoại : 0908494363

Địa chỉ : Trà Vinh

Thu mua tôm sú, thẻ khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Minh Thái

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 11-09-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 11-09-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 11-09-2022