Minh Thái

Minh Thái

Điện thoại : 0908494363

Địa chỉ : Trà Vinh

Thu mua tôm sú, thẻ khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Minh Thái

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 /kg 27-04-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 94.000 /kg 27-04-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 98.000 /kg 23-05-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 23-05-2023
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 23-05-2023
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 23-05-2023