Minh Thái

Minh Thái

Điện thoại : 0908494363

Địa chỉ : Trà Vinh

Thu mua tôm sú, thẻ khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Minh Thái

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 13-11-2022
Tôm sú 30 con (ao) 280.000 /kg 15-12-2022
Tôm sú 40 con (ao) 150.000 /kg 15-12-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 129.000 /kg 30-01-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 101.000 /kg 30-01-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 30-01-2023