Minh Thái

Minh Thái

Điện thoại : 0908494363

Địa chỉ : Trà Vinh

Thu mua tôm sú, thẻ khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Minh Thái

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 25-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 94.000 /kg 25-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 25-05-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 340.000 /kg 25-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 25-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 25-05-2022