Lúa

Lúa

Điện thoại : 0398393740

Địa chỉ : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Lúa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 06-02-2023
Tôm sú 30 con (ao) 280.000 /kg 06-02-2023
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 06-02-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 100.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 92.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 82.000 /kg 02-06-2023