Thức

Thức

Điện thoại : 0915524417

Địa chỉ : Bạc LIêu

Thu mua tôm sú oxi, đập đá khu vực bạc liêu

Bảng giá từ Thức

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 /kg 21-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 190.000 /kg 21-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 165.000 /kg 21-11-2021