Thức

Thức

Điện thoại : 0915524417

Địa chỉ : Bạc LIêu

Thu mua tôm sú oxi, đập đá khu vực bạc liêu

Bảng giá từ Thức

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 220.000 /kg 15-11-2023
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 15-11-2023
Tôm sú 40 con (ao) 115.000 /kg 15-11-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 22-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 80.000 /kg 22-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 76.000 /kg 22-01-2024