Trần Thế Hưng

Trần Thế Hưng

Điện thoại : 0976789919

Địa chỉ : 187, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Cơ sở thu mua tôm HẠO HÂN Bạc Liêu, Cà Mau

Bảng giá từ Trần Thế Hưng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 80.500 /kg 27-07-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 75.000 /kg 09-08-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 96.500 /kg 12-08-2021
Cá điêu hồng tại ao 39.000 /kg 12-08-2021
Cá rô tại ao 21.000 /kg 12-08-2021
Cá lóc nuôi tại ao 44.000 /kg 12-08-2021
Cá tra tại ao 21.000 /kg 12-08-2021
Ếch (tại trại) 22.000 /kg 12-08-2021