Thức

Thức

Điện thoại : 0919150000

Địa chỉ : Khu vực Cà Mau

Thu mua tôm sú, tôm thẻ các loại.

Bảng giá từ Thức

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 /kg 24-07-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 92.000 /kg 28-07-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 80.000 /kg 03-08-2021
Tôm càng xanh tại ao 75.000 /kg 19-08-2021