Trọng Tuấn

Trọng Tuấn

Điện thoại : 0968466077

Địa chỉ : Bến Tre

Thu mua tôm thẻ kv Ba Tri

Bảng giá từ Trọng Tuấn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 07-12-2021
Tôm sú 30 con (ao) 200.000 /kg 07-12-2021
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 07-12-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 105.000 /kg 29-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 /kg 24-06-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 24-06-2022