Trọng Tuấn

Trọng Tuấn

Điện thoại : 0968466077

Địa chỉ : Bến Tre

Thu mua tôm thẻ kv Ba Tri

Bảng giá từ Trọng Tuấn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 07-12-2021
Tôm sú 30 con (ao) 200.000 /kg 07-12-2021
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 07-12-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 25-10-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 04-12-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 /kg 04-12-2023