Bảng giá từ Tshopcantho

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 136.000 /kg 23-11-2021