Trần Trí An

Trần Trí An

Điện thoại : 0916828169

Địa chỉ : Thu mua tại khu vực Cà Mau

Thu mua tôm thẻ các loại tại ao

Bảng giá từ Trần Trí An

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 62.000 /kg 21-08-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 100.000 /kg 23-08-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 78.000 /kg 23-08-2021