Tùng

Tùng

Điện thoại : 0975411992

Địa chỉ : Quảng Ninh

Thương lái thu mua tôm thẻ các loại tại Quảng Ninh và các khu vực miền Nam.

Bảng giá từ Tùng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá he giống 50con/kg 137.000 /kg 15-10-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 110.000 /kg 27-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 126.000 /kg 27-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 185.000 /kg 27-11-2021