cao thanh trường

cao thanh trường

Điện thoại : 0332243117

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá sặc rằn khu vực miền tây

Bảng giá từ cao thanh trường

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá he thịt tại ao 57.000 /gram/con 27-03-2022
Cá sặc rằn tại ao 52.000 /kg 05-10-2022