cao thanh trường

cao thanh trường

Điện thoại : 0332243117

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá sặc rằn khu vực miền tây

Bảng giá từ cao thanh trường

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá sặc rằn tại ao 45.000 /kg 15-01-2022