Chị Mười

Chị Mười

Điện thoại : 0967 300 04

Địa chỉ : Cần Thơ

Thu mua lươn khu vực Cần Thơ

Bảng giá từ Chị Mười

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 125.000 /kg 17-04-2022
Ếch (tại trại) 45.000 /kg 29-07-2022