Quách Cơ Quốc

Quách Cơ Quốc

Điện thoại : 0919957878

Địa chỉ : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chuyên thu mua các loại tôm sú, thẻ (oxy, dập đá) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu

Bảng giá từ Quách Cơ Quốc

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY