Nguyễn Cường

Nguyễn Cường

Điện thoại : 0966 595 16

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá rô đầu nhím khu vực Đồng Tháp

Bảng giá từ Nguyễn Cường

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra tại ao 21.500 /kg 22-10-2021
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 29.000 /kg 22-10-2021
Cá rô đầu nhím tại ao 32.000 /kg 04-12-2021