Bảng giá từ dangmongthu0506

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 20-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 20-09-2023