Đình Nan

Đình Nan

Điện thoại : 0787680009

Địa chỉ : Bến Tre

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Bình đại, Ba Tri

Bảng giá từ Đình Nan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 210.000 /kg 05-10-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 05-10-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 05-10-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 113.000 /kg 15-11-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 15-11-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 15-11-2023