Nguyễn Thành Được

Nguyễn Thành Được

Điện thoại : 0975382944

Địa chỉ : Tỉnh Đồng Tháp

Thương lái thu mua cá lóc tại bè khu vực tỉnh Đồng Tháp

Bảng giá từ Nguyễn Thành Được

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại ao 44.000 /kg 13-08-2021