Huỳnh Tuấn

Huỳnh Tuấn

Điện thoại : 036800766

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá trê vàng, cá nàng hai, cá sặc rằn (cá bổi), cá rô đầu nhím.

Bảng giá từ Huỳnh Tuấn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá điêu hồng tại ao 35.000 /kg 23-09-2021
Cá thát lát còm 39.000 /kg 22-10-2021