Huỳnh Tuấn

Huỳnh Tuấn

Điện thoại : 036800766

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá trê vàng, cá nàng hai, cá sặc rằn (cá bổi), cá rô đầu nhím.

Bảng giá từ Huỳnh Tuấn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá điêu hồng tại ao 34.000 /kg 14-11-2021
Cá lóc nuôi tại ao 32.000 /kg 14-11-2021
Cá thát lát còm 41.000 /kg 26-11-2021
Cá trê lai tại ao 15.000 /kg 26-11-2021