Hà Xuyên

Hà Xuyên

Điện thoại : 0942 692 95

Địa chỉ : Sa Đéc, Đồng Tháp

Chuyên thu mua các loài cá nước ngọt (ét, mè vinh, trê, tra, rô,...) khu vực đồng tháp

Bảng giá từ Hà Xuyên

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá chép tại ao 31.000 /kg 27-12-2021
Cá tra mỡ vàng 16.000 /kg 20-01-2022
Cá trê lai tại ao 16.000 /kg 22-02-2022
Cá chạch lấu 150.000 /kg 03-03-2022
Cá lóc nuôi tại ao 37.000 /kg 11-03-2022
Cá trê vàng tại ao 52.000 /kg 30-03-2022
Cá tra tại ao 30.500 /kg 24-04-2022
Cá rô tại ao 33.000 /kg 24-04-2022
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 30.000 /kg 09-06-2022
Cá rô phi (tại ao) 33.000 /kg 29-07-2022
Cá rô đầu nhím tại ao 33.000 /kg 07-12-2022