Hà Xuyên

Hà Xuyên

Điện thoại : 0942 692 95

Địa chỉ : Sa Đéc, Đồng Tháp

Chuyên thu mua các loài cá nước ngọt (ét, mè vinh, trê, tra, rô,...) khu vực đồng tháp

Bảng giá từ Hà Xuyên

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra tại ao 16.000 /kg 22-11-2021
Cá tra mỡ vàng 17.000 /kg 03-12-2021
Cá trê lai tại ao 15.000 /kg 03-12-2021
Cá trê vàng tại ao 48.000 /kg 03-12-2021